Barry Oates ym.

Spiritualistinen filosofia

Spiritualistinen Filosofia Kirjat

Barry Oates ym.

Spiritualistinen filosofia

Normaalihinta €21,00

Vuonna 2004 Englannissa toimiva Spiritualistien kansallinen liitto (Spiritualist Natural Union, SNU) perusti Filosofian ja etiikan komitean, jonka tehtävänä oli tarkastella SNU:n spiritualistiseen työhön tällä hetkellä kuuluvia filosofisia ja eettisiä kysymyksiä. Tämä kirja on komitean kolmivuotisen työn tulos. Se on nykypäivään soveltuva esitys SNU:n spiritualistisen filosofian seitsemästä periaatteesta, jotka otettiin käyttöön vuonna 1901 ja niiden viimeisin tulkinta.

Kirja saattaa kyseenalaistaa joitakin SNU:n seitsemään periaatteeseen liittyviä ajatuksia ja asenteita. Mahdollisesti jotkut spiritualismin väitteisiin epäilevästi suhtautuvat oppivat ymmärtämään, miksi niin monet ovat sen filosofian takana. Ne, joille spiritualismi on uutta, löytävät kirjasta kenties inspiraatiota ja opastusta. Toiset saattavat huomata saavansa vahvistusta ajatuksilleen. Jotkut löytävät kenties lohtua ja vahvistusta. Mitä tahansa kirja antaakin, sen toivotaan lisäävän omaa ajattelua, tietoa ja iloa.

Kirjoittajat uskovat, että kun ihmiskunnan ymmärrys maailmasta ja maailmankaikkeudesta lisääntyy, myös SNU:n seitsemän periaatteen tulkinta kehittyy. Siksi kirjaa ei ole tarkoitettu lopulliseksi tulkinnaksi periaatteiden sisällöstä. Sen toivotaan rohkaisevan nykyisiä ja tulevia ajattelijoita ja kirjoittajia käyttämään tietoja pohjana lisätutkimuksille uuden tiedon ja ymmärryksen valossa.