Veli-Pekka Kuhmonen

Elämänenergiaa etsimässä

Elämänenergiaa Etsimässä Kirjat

Veli-Pekka Kuhmonen

Elämänenergiaa etsimässä

Normaalihinta €19,00

Kirja lähestyy elämänenergiaa kolmesta suunnasta, historiallisesta, aistien ulkopuolisesta energiasta ja itämaisten kulttuurien filosofiasta ja uskonnosta.

Historiassa on ollut tunnettuja lääkäreitä ja filosofeja Platonista alkaen, jotka ovat etsineet ja esittäneet käsityksiään elämän takana olevasta elämänvoimasta. Voimasta, joka ohjaa ja ylläpitää elämää fyysisellä tasolla ja jonka ilmenemistä nykyinen tiede tutkii.

Vanhojen, varsinkin itäisten kulttuurien ja uskontojen filosofinen käsitys ihmisestä on erilainen kuin nykyinen läntinen ihmiskäsitys. Käsitys sisältää mm. ihmisen jakamisen seitsemään olemuspuoleen, fyysiseen ja kuuteen näkymättömään.

Kirliankuvauksella, tässä esitetyllä menetelmällä on pyritty tiettyä systematiikkaa hyväksikäyttäen filmille vangitsemaan ihmissilmälle havaitsemattomia aallonpituuksia / värejä. Näkyvä luonto ja luomakunta ovat kokonaan energiaa; kukin omalla määrätyllä värähtelytasollaan. Jo Albert Einstein totesi aikanaan, että aine on energiaa.

Kirliankuvauksen erilliset aistien ulkopuoliset ilmiöt eivät sovellu nykyiseen käsitykseemme ihmisestä ja luonnosta. Ilmiöiden liittäminen itämaisiin ihmiskäsityksiin osaltaan tekee ne ymmärrettäviksi ja samalla loogisiksi.

  • Kirjailija: Veli-Pekka Kuhmonen
  • Kirjan nimi: Elämänenergiaa etsimässä
  • Kustantaja: ...
  • Sivumäärä: 127
  • ISBN: 978-952-92-6084
  • Vuosi: 2009
  • Kieli: fin
  • Painos: 1.p.
  • Sidos: Nid
  • Kunto: Uusi