Pekka Ervast

Mitä on vapaus

Mitä On Vapaus Kirjat

Pekka Ervast

Mitä on vapaus

Normaalihinta €12,00

Tässä kirjassa julkaistut esitelmät Pekka Ervaston pitänyt vuonna 1932. Hän kertoo niissä näkemyksistään inhimillisestä ja poliittisesta vapaudesta, yksilön vapaudestaj a taloudellisesta vapaudesta sekä siitä, miten ne ovat eri aikakausina ihmiskunnan historiassa ja sen kehityksessä ilmenneet.

Vapautta ei ole ilman veljeyttä. Sen syvällinen ymmärtäminen ja toteuttaminen on vapauden ensimmäinen edellytys. Erottamiskyky auttaa oikeiden valintojen tekemiseen myös uskonnon ja siveellisen vapauden suhteen ja johtaa voiton tielle, todelliseen vapauteen.