John Dewey

Filosofian uudistaminen

Filosofian Uudistaminen Kirjat

John Dewey

Filosofian uudistaminen

Normaalihinta €40,00
Etsi avainsanoilla:

John Dewey (1859–1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä, jonka pragmaattisen ajattelun ajankohtaisuus on viime vuosina yhä kasvanut. Filosofian uudistaminen on Deweyn yritys hahmotella laajasti länsimaisen ajattelun perinnettä ja sen kriisiä. Ajatus kriisistä on tuttu monilta 1900-luvun alkupuolen ajattelijoilta, mutta toisin kuin esimerkiksi samaan aikaan Euroopassa vaikuttaneet uuskantilaiset tai fenomenologit, Dewey keskittyy olemustieteen ja teknisten käsitejärjestelmien sijasta maailman konkreettiseen tilaan. Filosofian on uudistuttava, koska maailma on muuttunut ja ainekset todellisuuden ja ihmiselämän pohtimiseen ovat 1900-luvulla monella tavalla erilaiset kuin edeltävillä vuosisadoilla. Deweylle filosofian uudistaminen tarkoittaakin tieteiden ja yhteiskunnan muuttuneen nykytilan huomioimista filosofisen ajattelun kontekstina. Filosofien tulisi ajatella globaalia maailmaa ongelmineen ottaen huomioon tieteen uusimmat tutkimukset, muuttuneet käsitykset luonnosta ja yhteiskunnasta, lehdissä uutisoitavat tapahtumat, taiteen ja tekniikan kehityksen.

Filosofian uudistaminen antaa hyvän kuvan Deweyn ajattelun eri ulottuvuuksista ja osoittaa kuinka radikaali ja kauaskantoinen hänen tulkintansa filosofiasta on. Teoksessa yhdistyvät Deweyn demokratiaa koskevat ajatukset hänen kokonaisnäkemykseensä filosofian tehtävästä ja mahdollisuuksista.

  • Kirjailija: John Dewey
  • Kirjan nimi: Filosofian uudistaminen
  • Kustantaja: Vastapaino
  • Sivumäärä: 233
  • ISBN: 978-951-768-317
  • Vuosi: 2012
  • Kieli: fin
  • Painos: 1.
  • Sidos: Sid
  • Kunto: Uusi