H. P. Blavatsky

Hunnuton Isis (kaikki osat)

 1. Hunnuton Isis (Kaikki Osat) Kirjat
 2. Hunnuton Isis (Kaikki Osat) Kirjat
 3. Hunnuton Isis (Kaikki Osat) Kirjat
 4. Hunnuton Isis (Kaikki Osat) Kirjat
 5. Hunnuton Isis (Kaikki Osat) Kirjat

H. P. Blavatsky

Hunnuton Isis (kaikki osat)

Normaalihinta €55,00

Kun Helena Petrovna Blavatsky ryhtyi kirjoittamaan ensimmäistä merkkiteostaan Isistä, ei hänellä omien sanojensa mukaan ollut aavistustakaan siitä, mitä kirjoituksesta tulisi kehittymään. Hänellä oli ainostaan pakottava tarve kirjoittaa. Hunnuton Isis ilmestyi vuonna 1877 mammuttimaisena 1500-sivuisena teoksena. Teos ilmestyi alunperin kahtena niteenä: ensimmäisen osan nimenä oli Tiede ja toisen Teologia. Suomenkielisenä ilmestynyt laitos on jaettu neljään osaan: Tiede 1 ja 2 ja Teologia 1 ja 2.

Tiedettä käsittelevä osa pyrkii rohkeasti ja auktoriteetteja kumartelematta tunkeutumaan tieteen ja filosofian perustotuuksiin. Blavatsky puolustaa samalla menneisyyden myyttisempää viisaustiedettä oman aikansa ylimielisyyttä vastaan. Osassa ennakoidaan myös tieteen tulevia kehityslinjoja mm. radioaktiivisuuden ja atomiteorian alalla.

Teologia-osassa käy Blavatsky läpi valtavan määrän eri kulttuuripiirien uskonnollisia ja esoteerisia oppeja ja virtauksia tuoden laajasti esiin omana aikanaan vähän tunnettua länsimaista mystillistä traditiota Pythagorasta gnostikkoihin, alkemisteihin ja ruusu-ristiläisiin. Samalla muodostaa osa voimakkaan kritiikin tavanomaiselle muotokristillisyydelle.

SISÄLLYS:

JOHDANTO
ALKUSANAT – HUNNUN EDESSÄ
Nykytieteen ja -teologian dogmaattiset olettamukset
Platonin filosofia tarjoaa ei-kenenkään-maan
Katsaus antiikin ajan filosofisiin järjestelmiin
Aakkosellinen sanasto tässä kirjassa käytetyistä termeistä
Erään syyrialaisen käsikirjoituksen kohta Simon Maagikosta

I OSA: NYKYTIETEEN "EREHTYMÄTTÖMYYS"

1. LUKU – VANHOJA ASIOITA UUSIN NIMITYKSIN
Itämainen kabbala
Nykyiset tutkimukset tukevat vanhoja traditioita
Ihmiskunnan kehitys jakautuu kierroksiin
Muinaisajan salainen tiede
Vedojen korvaamaton arvo
Juutalaisten pyhien kirjojen käännösvirheet
Magiaa on aina pidetty jumalaisena tieteenä
Magian adeptien saavutuksia ja heidän nykyisten herjaajiensa olettamuksia
Ihmisen kuolemattomuuden kaipuu

2. LUKU – ILMIÖITÄ JA VOIMIA
Yhteiskunnan orjuuttava vaikututus
Tiedemiesten ennakkoluuloisuus ja fanaattisuus
Psyykkiset ilmiöt ahdistavat heitä
Kadonneet taidot
Ihmisen tahto, voimien mestari-voima
Ranskalaisten tiedemiesten pinnallisia yleistyksiä
Mihin luokitellaan mediumistiset ilmiöt
Niiden suhde rikoksiin

3. LUKU – SOKEITTEN SOKEAT JOHTAJAT
Huxleyn periytymisoppi Orohippoksesta
Comte, hänen järjestelmänsä ja oppilaansa
Lontoon materialistit
Lainavaatteita
Ulkokohtaisen maailmankaikkeuden emanoituminen sisäkohtaisesta

4. LUKU – PSYYKKISIÄ ILMIÖITÄ KOSKEVIA TEORIOITA
De Gasparinin teoria
Thuryn teoria
Des Mousseaux'n ja de Mirvillen teoriat
Babinet'n teoria
Houdinin teoria
Tri Rayerin ja Jobert de Lamballen teoriat
"Tiedostamaton aivotoiminta" ja "tiedostamaton vatsastapuhuminen"
Crookesin teoria
Faradayn teoria
Chevreulin teoria
Vuoden 1876 Mendelejeffin toimikunta
Sielullinen sokeus

5. LUKU – EETTEERI ELI "ASTRAALIVALO"
Yksi alku voima mutta monta korrelaatiota
Tyndall välttyy täpärästi suurelta keksinnöitä
Ihmeen mahdottomuus
Periaineen luonne
Eräitten muinaisten myyttien tulkinta
Fakiirien esityksiä
Evoluutio hindulaisessa vertauskuvastossa

6. LUKU – PSYKOFYYSISIÄ ILMIÖIT
Kiitollisuudenvelkamme Paracelsukselle
Mesmerismi - sena lkuperäv,a staanotjtao kehitysmahdollisuudet
Psykometria
Aika, avaruus, ikuisuus
Energiansiirto näkyvästä näkymättömään universumiin
Crookesin kokeet ja Coxin teoria

7. LUKU – ELEMENTIT, ELEMENTAALIT JA ELEMENTAARIT
Veto- ja työntövoiman yleismaailmallisuus kaikissa luomakunnissa
Psyykkisten ilmiöiden riippuvuus fyysisestä ympäristöstä
Siamissa tehtyjä havaintoja
Musiikin käyttö hermostollisisshäiriötiloissa
"Maailmansielu" ja siinä piilevät potentiaalisuudet
Henkiparantaminen kosketuksen avulla ja henkiparantajat
"Diakka" ja Porfyrioksen pahat demonit
Sammumaton lamppu
Nykyinen tietämättömyys elämänvoimasta
Voimakorrelaatioteorian korkea ikä
Magiaan uskomisen yleismaailmallisuus

OSA II

8. LUKU – MUUTAMIA LUONNON MYSTEEREITÄ
Vaikuttavatko planeetat ihmisen kohtaloon
Eräs merkillinen katkelma Hermeksen esityksestä
Aineen rauhattomuus
Muuan vanha ennustus on täyttynyt
Planeettojen ja kasvien välisiä vastaavuuksia
Hindulaista tietoa värien ominaisuuksista
"Yhteensattumat" ovat nykytieteen yleislääke
Kuu ja vuorovesi
Kulkutaudin kaltaisia henkisiä ja moraalisia häiriötiloja
Pantheonien jumalat ovat vain luonnonvoimia
Todisteita Pythagoraan Maagisista voimista
Eetteriavaruuden näkymattömät rodut
Buddhalaisuuden "neljätotuutta"

9. LUKU – SYKLISIÄ ILMIÖITÄ
"Nahkavaatteet" -ilmauksen merkitys
Luonnonvalinta ja sen seuraukset
Egyptiläinen "välttämättömyyden ympyrä"
Aadamia edeltäneitä rotuja
Hengen laskeutuminen aineeseen
Ihmisen kolminainen luonne
Olemassaolon asteikon alimmat olennot
Tarkka kuvaus elementaaleista
Prokloksen mielipiteitä ilman olennoista
Elementaalien erilaisia nimityksiä
Swedenborgilaisia näkemyksiä sielun kuolemasta
Maahan sidottuja ihmissieluja
Epäpuhtaat meediot ja heidän "oppaansa"
Psykometria tieteellisen tutkimuksen apuna

10. LUKU – SISÄINEN JA ULKOINEN IHMINEN
Isä Felix syyttää tiedemiehiä
"Tuntematon"
Kokeilijan suorittaman voimien nostattamisen vaarat
Laret ja lemuret
Hindujen temppelien salaisuudet
Reinkarnaatio Noituus ja noidat
Pyhä soma-haltiotila
Eräiden "varjojen" haavoittuvuus
Klearkhoksen koe nukkuvalla nuorukaisella
Tekijä todistamassa maagista koetta Intiassa
Cevennoisn tapaus

11. LUKU – PSYKOLOGISIA JA FYYSISIÄ IHMEITÄ
Ihminen voi saavuttaa haavoittumattomuuden
Tahdonvoiman kohdistaminen
Tunnottomuus käärmeen myrkylle
Käärmeiden lumoaminen musiikilla
Teratologisten ilmiöiden käsittelyä
Psykologian alue tunnustetaan tutkimattomaksi
Berzeliuksen lohduton haikeus
Joen muuttuminen vereksi on kasvikunnasta johtuva ilmiö

12. LUKU – "YLITSEKÄYMÄTÖN KUILU
"Tiedemiehet tunnustavat tietämättömyytensä
Nihilismin panteoni
Tulen kolminainen koostumus
Vaiston ja järjen määrittely
Jainalaisten hindujen filosofia
Lemprieren tahallista vääristelyä
Ihmisen astraalinen sielu ei ole kuolematon
Buddhan reinkarnaatio
Maagiset tiibettiläiset kuvat kuusta ja auringosta
Vampyyri-ilmiöiden selitys
Bengalilaista taikuutta

13. LUKU– TOSIASIOITA JA KUVITELMIA
Talismanien perinpohjainen selitys
Selittämättömiä mysteerioita
Maaginen koe Bengalissa
Chibh Chondorin yllättävät taidonnäytteet
Intialainen nuorallakiipeämistemppu on harhakuva
Haudattujen fakiirien virvoittaminen
Valekuoleman rajat
Mediumisuus on adeptiuden täydellinen vastakohta
Mitä ovat "materialisoituneet henget"?
Shudala-Madan
Levitaation pohdiskelua
Eliksiiri ja alkahest

14. LUKU – EGYPTILÄINEN VIISAUS
Egyptiläisten alkuperä
Mahtavat konerakennelmat
Faaraoiden muinainen maa
Niilin muistomerkkien korkea ikä
Sodan ja rauhan taitoja
Meksikolaisia myyttejä ja raunioita
Yhtäläisyyksiä Egyptin kanssa
Mooses, Osiriksen pappi
Siamin raunioiden antamat opetukset
Egyptiläinen tau-risti Palenquessa

15. LUKU – INTIA, ROTUMME KEHTO
"Salaisen opin" hankkiminen
Erään palilaisen oppineen kaksi pyhäinjäännöstä
Hindujen tarkasti vartioimat yksinoikeudet
Lydla Maria Childin ajatuksia fallossymboliikasta
Vedojen ja Manun ikä
Perimätietoja vedenpaisumusta edeltäneistä roduista
Atlantis ja sen kansat
Perulaisia pyhäinjäännöksiä
Gobin autiomaa ja sen salaisuudet
Tiibettiläisiä ja kiinalaisia legendoja
Maagikko auttaa luontoa, ei estä sitä
Intia jätti jälkipolville perinnöksi filosofian, uskonnon, taiteet ja tieteet

OSA 3: USKONNON "EREHTYMÄTTÖMYYS"

SISÄLLYSLUETTELO:
ESIPUHE: Elizabeth Thompson ja paronitar Burdett-Coutts

1. LUKU – KIRKKO: MISSÄ SE ON?
Tilastotietoja kirkosta
Katoliset "ihmeet" ja spiritistiset "ilmiöt"
Kristillisten ja pakanallisten uskomusten vertailua
Kristillisen papiston harjoittama magia ja noituus
Vertaileva teologia, uusi tiede
Itämaisia perimätietoja Aleksandrian kirjastosta
Rooman paavit ovat hindulaisten brahmatmojen jäljittelijöitä
Kristilliset dogmit on johdettu pakanallisesta filosofiasta
Kolminaisuusoppi on pakanallista alkuperää
Gnostikkojen ja kirkkoisien välisiä kiistoja
Kristinuskon veriset aikakirjat

2. LUKU – KRISTITTYJEN RIKOKSET JA PAKANOIDEN HYVEET
Katariina Medicin noituus
Papiston okkultiset taidot
Noitien polttaminen ja inkvisition tuomitsemat lapset
Valehtelevia katolisia pyhimyksiä
Intian ja Kiinan lähetyssaarnaajien perättömät väitteet
Katolisen papiston rienaavat temput
Paavali oli kabbalisti
Pietari ei perustanut Rooman kirkkoa
Pakanallisten hierofanttien ankara elämäntapa
Muinaisten "mysteerien" ylevyys
Jacolliotin kertomus hindulaisista fakiireista
Kristillinen vertauskuvasto on johdettu pakanallisesta falloksenpalvonnasta
Hindujen oppi pitreistä
Brahmalainen yhteydenpito henkiin
Harjoittamattoman mediumismin vaarat

3. LUKU – ALKUKRISTITTYJEN JAKAUTUMINEN
Alkukristillisyyden ja buddhalaisuuden välinen yhtäläisyys
Pietari ei koskaan käynyt Roomassa "Nasiirin" ja "nasarealaisen" merkitys
Oikeus kastamiseen saatu muualta
Onko Zoroaster yleisnimi?
Jeesuksen pytagoralaiset opetukset
Ilmestyskirja on kabbalistinen
Muutamat varhaiskristityt ja pakanalliset filosofit pitivät Jeesusta adeptina
Oppi vaihdoksesta
Jumalan inkarnoitumisen merkitys
Gnostikkojen opinkappaleet "Kerettiarkka" Marcionin aatteet
Manun säännöt
Jehova sama kuin Bakkus

4. LUKU – ITÄMAISET MAAILMANSYNTY0PIT JA RAAMATUN AIKAKIRJAT
Pentateukin ristiriidat
Intialaisen, kaldealaisen ja ofilaisen järjestelmän vertailu
Keitä olivat ensimmäiset kristityt?
Khristos ja Sophia-Akhamoth
Jeesuksen salainen oppi
Jeesus ei koskaan väittänyt olevansa Jumala
Uuden testamentin kertomukset ja hindujen legendat
"Logoksen" ja "Kristuksen" muinainen alkuperä
Neitsyenpalvonnanvertailua

5. LUKU – KABBALAN MYSTEERIT
Ain-Sof ja Sefiroth
Alkuaikainen viisaus-uskonto
Genesis on kokoelma Vanhan maailman legendoja
Kabbalan Kolminaisuus
Gnostilainen ja nasarealainen järjestelmä verrattuna hindujen myytteihin
Hesekielin kirjan kabbalismi
Kertomus Jairuksen tyttären henkiinherättämisestä löytyy Krishnan elämäkerrasta
Varhaistenkirkkoisien epäluotettavat opetukset
Heidän vainomielisyytensä

6. LUKU – BUDDHALAISUUDEN ESOTEERISET OPIT PARODIANA KRISTINUSKOSSA
Kuinka Nikean kirkolliskokous teki päätöksensä
Hypatian murha
Vishnun kala-vertauskuvan alkuperä
Kabbalistinen maailmansyntyoppi
Hindulaista ja kaldealais-juutalaista järjestelmää esittävät kaaviot
Vishnun kymmenen myyttistä avataraa
Paavali opetti ihmisen olevan kolminainen
Sokrateen ja Platonin näkemyksiä sielusta ja hengestä
Todellinen buddhalaisuus, mitä se on

7. LUKU – VARHAISET KRISTILLISET HARHA OPIT JA SALASEURAT
Nasarealaiset, ofilaiset ja nykyajan druusit
IAO-sananalkuperä
Egyptin "Hermeksen Veljet"
Nirvanan todellinen merkitys
Jaina-lahko
Kristityt ja krestityt
Gnostikot ja heidän parjaajansa
Buddha, Jeesus ja Apollonios Tyanalainen

8. LUKU – JESUITISMI JA VAPAAMUURARIUS
Zohar ja rabbi Simon
Jesuiittojen veljeskunta ja sen suhde eräisiin vapaamuurariveljeskuntiin
Sen jäsenille sallitut rikokset
Jesuiittojen ja pakanallisten moralisti en periaatteiden vertailua
Egyptiläisessä Kuolleitten kirjassa esitetty ihmisen kolminaisuus
Vapaamuurarius ei ole enää esoteerista
Kirkon toimeenpanema temppeliherrojen vaino
Vapaamuurarien salaiset kirjoitusmerkit
Jehovah ei ole "Lausumaton Nimi"

OSA 4

9. LUKU – VEDAT JA RAAMATTU
Lähes kaikki myytit pohjautuvat johonkin perustotuuteen
Pythagoralainen oppi lukujen voimista
Ikivanhat Vedat
Kristittyjen sapatin alkuperä
Genesiksen "päivät" ja Brahman "päivät"
Ihmisen lankeemus sekä vedenpaisumus hindulaisissa kirjoissa
Ikivanha Mahabharata
Olivatko muinaiset egyptiläiset arjalaista rotua?
Samuel, Daavid ja Salomo ovat myyttisiä hahmoja
Nooan arkin vertauskuvallisuus
Patriarkat ja eläinradan merkit ovat yhteneviä
Raamatun kaikki legendat ovat universaalista historiaa

10. LUKU – MYYTTI PAHOLAISESTA
Kirkko tunnustaa paholaisen virallisesti
Saatana, pappisvallan tuki ja turva
Saatanan ja egyptiläisen Typhonin yhtenevyys
Hänen suhteensa käärmeenpalvontaan
Jobin kirja ja Kuolleitten kirja
Hindujen paholainen on metafyysinen abstraktio
Saatana ja helvetin ruhtinas Nikodeemuksen evankeliumissa

11. LUKU – TULOKSIA BUDDHALAISUUDEN JA KRISTINUSKON VERTAILUSTA
Filosofian aikakausi ei synnyttänyt ateisteja
Kolmen Vapahtajan legendat
Kristillinen sijaissovitusoppi on epälooginen
Miksi lähetyssaarnaajat epäonnistuivat buddhalaisten ja brahmalaisten käännyttämisessä
Buddha ja Jeesus eivät jättäneet kirjallisia muistiinpanoja
Uskonnon suurimmat mysteeriot Bhagavad-Gitassa
Uudestisyntymisen merkitys on selitetty Satapatha-Brahmanassa
Veren uhraamisen selitys
Kristilliset lähetyssaarnaajat turmelevat Intian
Raamatun aitous osoitettu kehnommin kuin minkään muun pyhän kirjan
Intialaiset silmänkääntäjät osoittavat tuntevansa fysiikkaa ja kemiaa

12. LUKU – PÄÄTELMIÄ JA ESIMERKKEJÄ
Perusväittämien lyhyt kertaus
Sielun ja hengen tietäjänkyvyt
Nk. henkikäsi-ilmiö
Meedioiden ja adeptien välinen ero
Englantilaisen suurlähettilään ja erään jälleensyntyneen Buddhan keskustelu
Apotti Hucin kertomus erään laman astraaliruumiin lentämisestä
Buddhalaisten lamaluostareiden magiakoulut
Hindulaiset todat, tuntematon rotu
Fakiirien ja yogien tahdonvoima
Fakiirit kesyttävät villipetoja
Kirjoittaja kertoo kuinka muuan samaani kutsui esiin elävän ihmisenhengen
Jesuiitta-Isä harjoittaa noituutta hengittämällä
Miksi magian tutkimusta on lähes mahdotonta toteuttaa Euroopassa

Päätössanat
TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSIA(Boris de Zirkoff)
KIRJALLISUUSLUETTELO
Teorioita reinkarnaatiosta ja hengistä (The Path 1886)
HAKEMISTO

 • Kirjailija: H. P. Blavatsky
 • Kirjan nimi: Hunnuton Isis (kaikki osat)
 • Alaotsikko: Tiede 1-2 ja Teologia 1-2
 • Kustantaja: Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura
 • Sivumäärä: 1607
 • ISBN:
 • Vuosi: 1984
 • Kieli: fin
 • Painos: 1.
 • Sidos: Sid
 • Kunto: Uusi