Ilkka Niiniluoto

Johdatus tieteenfilosofiaan

Johdatus Tieteenfilosofiaan Kirjat

Ilkka Niiniluoto

Johdatus tieteenfilosofiaan

Normaalihinta €25,00
Etsi avainsanoilla:

"Metodien valintaa ja arviointia koskevat ongelmat – tieteelliset koulukuntakiistat – palautuvat tavallisesti yleisempiin metodologisiin eli menetelmäopillisiin periaatekysymyksiin, joita koskeva kriittinen harkinta edellyttää toisaalta kokonaiskäsityksen muodostamista tieteellisen tutkimuksen yleisestä luonteesta ja tavoitteista. Näiden edellytysten antaminen on juuri tieteenfilosofian tehtävä."

Professori Ilkka Niiniluodon teos käsittelee tieteeseen kohdistuvia tutkimuksen lohkoja, tieteenfilosofian tehtäviä ja historiaa, tieteen tavoitteita ja tieteellisen metodin erityispiirteitä, filosofisia peruskäsitteitä sekä tieteellistä käsitteen ja teorian muodostusta – tieteen kieltä, lakeja ja teorioita.

  • Kirjailija: Ilkka Niiniluoto
  • Kirjan nimi: Johdatus tieteenfilosofiaan
  • Alaotsikko: Käsitteen- ja teorianmuodostus
  • Kustantaja: Otava
  • Sivumäärä: 314
  • ISBN: 951-1-14831-1
  • Vuosi: 2002
  • Kieli: fin
  • Painos: 3.p. nid.
  • Sidos: Nid