Sari Kivistö ym.

Kirjallisuus antiikin maailmassa

Kirjallisuus Antiikin Maailmassa Kirjat

Sari Kivistö ym.

Kirjallisuus antiikin maailmassa

Normaalihinta €35,00

Kirjoittaneet Sari Kivistö, H. K. Riikonen, Erja Salmenkivi ja Raija Sarasti-Wilenius.

Homeroksen Ilias ja Odysseia, Ovidiuksen Muodonmuutoksia, Thukydideen Peloponnesolaissota, Sofokles, Aisopos, Aristofanes, Cicero… Nämä kaikille tutut nimet kuuluvat länsimaisen kirjallisuuden syntyvaiheisiin, joista Kirjallisuus antiikin maailmassa kertoo. Antiikin kirjallisuudesta on aikojen saatossa kirjoitettu alati uusia kommentaareja ja yleisesityksiä. Tulkintojen rikkaus ja tutkimustiedon lisääntyminen ovat toimineet perusteina paluulle antiikkiin. Näin on myös nykyisin – antiikki ei milloinkaan tyhjene. Kirjallisuus antiikin maailmassa on laadittu juuri tästä näkökulmasta. Se kokoaa yhteen tekstejä antiikin kirjallisuuden monista eri ulottuvuuksista. Teoksen lähtökohta on ollut asioiden esittäminen mahdollisimman elävinä ja kokonaisina, niiden syntysijoilla. Tällöin puhutaan koko antiikin maailmasta eikä pelkästä kirjallisuudesta tiettynä kulttuurin osa-alueena. Kirjallisuuslajien syntyhistorian lisäksi kirja kertookin kattavasti myös antiikin kirjailijoiden asemasta ja sivistysihanteesta, lukutaidosta ja kirjasta esineenä. Lisäksi kerrotaan laajasti myöhäisantiikista, kristillisestä kirjallisuusperinteestä ja ylipäätään antiikin perinnöstä meille uuden ajan ihmisille. Teokseen on myös sisällytetty näytteeksi katkelmia alkuperäisteksteistä, joista osaa ei aiemmin ole suomennettu. Kirja toimii erinomaisesti sekä yleisesityksenä että antiikin kirjallisuuden oppikirjana.

  • Kirjailija: Sari Kivistö ym.
  • Kirjan nimi: Kirjallisuus antiikin maailmassa
  • Kustantaja: Teos
  • Sivumäärä: 607
  • ISBN: 978-951-851-089
  • Vuosi: 2007
  • Kieli: fin
  • Sidos: Sid