Rudolf Steiner

Kohti uutta rakennustaidetta

Kohti Uutta Rakennustaidetta Kirjat

Rudolf Steiner

Kohti uutta rakennustaidetta

Normaalihinta €25,00

Kahdeksan 12.12.1911 ja 26.7.1914 välisenä aikana pidettyä esitelmää 1. Goetheanumin arkkitehtuurin perusteista, sen liittymisestä ihmiskunnallisten rakennusten jatkumoon, kuusi 2. Goetheanumiin liittyvää liitetekstiä, Marie Steinerin johdantotekstejä ym.

Teemoja: Arkkitehtuurin alkuperä ihmisen sielullisuudessa ja ihmiskunnan kehityskulussa – uusi rakennustaiteellinen ajatus – ohjeita antroposofisen siirtokunnan rakennusten suunnitteluun Dornachissa – muodon esteettiset lainalaisuudet – värin luova maailma – Goetheanumin jälleenrakentaminen.