Cornelius Castoriadis

Magma

Magma Kirjat

Cornelius Castoriadis

Magma

Normaalihinta €15,00

Cornelius Castoriadis (s.1922) kuuluu niihin yhteiskuntafilosofeihin, jotka eivät suostu luopumaan demokratian ja tasa-arvon ihanteista alkuperäisessä muodossaan, vaikka individualismi ja jopa nihilismi valtaavatkin alaa nyky-yhteiskunnassa. Hänen tapansa kuvata ja selittää ihmisen maailmaa on varsin vaativa: hän ei hyväksy yksinkertaisuuksia vaan edellyttää sekä ihmismieleen että yhteiskuntaan kuuluvan ei-rationaalisen ulottuvuuden ottamista tosissaan.

Tämä teos esittelee Cornelius Castoriadisin tuotantoa ensimmäistä kertaa suomeksi, sen sisältämät tekstit edustavat hänen ajattelunsa eri ulottuvuuksia taloustieteestä psykoanalyysiin. Ne tarjoavat läpileikkauksen Castoriadisin uudemmasta jälkimarxilaisesta tuotannosta, joka käsittelee niin rasismia ja etiikkaa, politiikkaa ja valtaa kuin imaginaarisuuden ontologiaa ja ihmisen psyykeä. Hänen kriittinen analyysinsa muiden muassa Marxin, Aristoteleen, Kantin ja Freudin keskeisistä ajatuksista nostaa esiin mielikuvituksen ja luovuuden ainutlaatuisella tavalla ihmisen ja yhteiskunnan ymmärtämisen ontologisina lähtökohtina.

Sisällys:
– Cornelius Castoriadisin pääteokset
– Suomentajan esipuhe
– Ajatuksia rasismista
– Etiikan uudet vaatteet
– Valta, politiikka, autonomia
– Kreikan polis ja demokratian luominen
– Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, politiikka:
Marxista Aristoteleeseen ja Aristoteleesta meihin
– Magmojen logiikka ja kysymys autonomiasta
– Logiikka, mielikuvitus, reflektio

  • Kirjailija: Cornelius Castoriadis
  • Kirjan nimi: Magma
  • Alaotsikko: Tutkielmia yhteiskunnan imaginaarisista intituutioista
  • Kustantaja: Hanki ja Jää
  • Sivumäärä: 273
  • ISBN: 931-31-0983-6
  • Vuosi: 1997
  • Kieli: fin
  • Sidos: Sid
  • Kunto: Uusi