Martina Reuter (toim.)

Miesvaltaa murtamassa

Miesvaltaa Murtamassa Kirjat

Martina Reuter (toim.)

Miesvaltaa murtamassa

Normaalihinta €32,00
Etsi avainsanoilla:

Feministisellä ajattelulla on pitkä historia, joka on nivoutunut tiiviisti yhteen filosofian historian kanssa. Platonia, Aristotelesta, Descartesia ja Rousseauta on feministisessä ajattelussa arvosteltu, mutta heidän filosofiaansa on myös hyödynnetty naisten puolesta esitettyjen ajatusten lähtökohtana.Miesvaltaa murtamassa esittelee yhdeksän alun perin latinan-, ranskan-, italian- ja englanninkielistä tekstiä, joissa on kyseenalaistettu miesten valta ja puolustettu naisia. Kuhunkin tekstiin liittyy myös perusteellinen johdanto.Ensimmäiset kirjoitukset ovat renessanssiajalta ja pohtivat sukupuolten keskinäistä paremmuutta. 1600-luvun keskustelijat taas puhuvat naisten tasavertaisten kykyjen puolesta ja vaativat mahdollisuuksia kouluttautua. Keskustelu kouluttautumisesta jatkuu seuraavien vuosisatojen aikana. Täysiä poliittisia oikeuksia naisille vaadittiin kuitenkin vasta kun Ranskan vallankumous näytti hetken verran tuovan ne naisten ulottuville.

Christene de Pizan:
Kirja Naisten kaupungista

Henricus Cornelius Agrippa Von Nettesheim:
Naissukupuolen jaloudesta ja ylhäisyydestä

Lucrezia Marinella:
Naisten ylevyydestä ja erinomaisuudesta sekä miesten vioista ja puutteista

Marie le Jars de Gournau:
Miesten ja naisten tasa-arvosta

Anna Maria van Schurman:
Tutkielmia naisen valmiuksista korkeanpaan kirjanoppineisuuteen

Franqois Poulain de la Barre:
Sukupuolten tasa-arvosta

Catharine MaCaulay:
Kasvatusta käsitteleviä kirjoitelmia

Olympe de Gouges:
Naisten oikeudet

Harriet Taylor Mill:
Naisten äänioikeus

  • Kirjailija: Martina Reuter (toim.)
  • Kirjan nimi: Miesvaltaa murtamassa
  • Alaotsikko: Varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia
  • Kustantaja: Gaudeamus
  • Sivumäärä: 470
  • ISBN:
  • Vuosi: 2021
  • Kieli: fin
  • Sidos: Sid
  • Kunto: Uusi