Rudolf Steiner

Rosenkreuzilainen teosofia

Rosenkreuzilainen Teosofia Kirjat

Rudolf Steiner

Rosenkreuzilainen teosofia

Normaalihinta €25,00

Rudolf Steinerin 14 esitelmää käsittävä sarja vuodelta 1907 tarjoaa lukijalle kiinnostavan ja elävästi esitetyn yleiskuvan hänen edustamansa omakohtaisesti koetun henkisen tiedon perusasioista, kuten ihmisen olemuksesta fyysisenä, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena, kuolemanjälkeisestä maailmasta, ihmisen jälleensyntymisestä sekä ihmisen kehityksestä läpi erilaisten kulttuurikausien. Steiner kuvaa Maa-planeetan kehitystä sen alkuvaiheesta nykytilanteeseen neljässä vaiheessa. Rudolf Steiner esittelee nykyihmiselle soveltuvan rosenkreuzilaisen henkisen koulutus- ja meditaatiotien peruspiirteet.Nyt 2020-luvulla rosenkreuzilainen hengentieto voidaan nähdä jälleen aivan uudessa valossa. Tämä kirja tarjoaa totuuden etsijälle eväitä pitkälle tulevaisuuteen.