Gary Zukavin

Sielun paikka

Sielun Paikka Kirjat

Gary Zukavin

Sielun paikka

Normaalihinta €9,00
Etsi avainsanoilla:

Sielun paikka kertoo ihmisolentojen viiden aistin ymmärryskyvyn muuttumisesta moniaistilliseksi. Se kuvaa sielun arvoja: tasapainoa, yhteistyötä ja kaiken elämän kunnioittamista. Gary Zukav vie tässä kirjassaan meidät matkalle kohti aitoa ja alkuperäistä voimaamme, joka tarkoittaa persoonallisuuden liittämistä sieluun siten, että ne värähtelevät samalla tasolla. Karma ja jälleensyntymä evoluution etenemisen avaimina saavat aivan uusia ja syviä ulottuvuuksia. Kirjailija yhdistää nykyajan psykologian sekä uuden ajan filosofian jännittäväksi \\"sielun fysiikaksi\\". Tutustumisretki sielumme alkulähteelle kulkee sisäisen puolustusjärjestelmämme mutkikkaiden labyrinttien halki niin, että saamme tietoa persoonallisuutemme luonteesta kohdatessamme fyysisen tason viettelevän harhan. Sen jälkeen voimme valita muuttavamme tulevia kokemuksiamme sellaisiksi, joissa virtaa vahvana ja voimakkaana aito ja alkuperäinen voimamme. Zukav kirjoittaa: \\"Niinä vuosina, joina kirjoitin kirjaani \\"The Dancing Wu Li Masters\\" sekä sen jälkeen tunsin yhä uudelleen voimakasta kiinnostusta William Jamesin, Carl Jungin, Benjamin Lee Whorfin, Niels Bohrin sekä Albert Einsteinin tuotantoa kohtaan. Palasin heidän teksteihinsä toistuvasti. Havaitsin niissä jotain erikoista, vaikka vasta myöhemmin ymmärsin, mikä niissä oli niin vetovoimaista: nuo vaikuttavat miehet olivat elämässään tavoittaneet jotain suurempaa kuin mitä he pystyivät suoraan ilmaisemaan työnsä kautta. He näkivät enemmän kuin pystyivät kuvailemaan psykologian tai fysiikan termein tai käytettävissään olevan kielen sanoin. He yrittivät kuitenkin kertoa meille mitä näkivät. He olivat mystikoita - se on minun mielipiteeni. He eivät käyttäneet sitä kieltä, mutta he tiesivät. He pelkäsivät, että heidän uransa vaarantuisi, jos he olisivat yhteydessä oman tieteenalansa ulkopuolisten tahojen kanssa, mutta syvällä sisimmässään he näkivät paljon enemmän kuin mitä meidän arkielämässä käyttämämme viisi aistia pystyivät välittämään. Heidän elämäntyönsä ei vaikuttanut pelkästään evoluution, kielen tai fysiikan evoluutioon, vaan myös niiden ihmisolentojen evoluutioon, jotka heidän teoksiaan lukevat. Heillä on kyky saada aikaan muutoksia sellaisten ihmisten elämässä, jotka ammentavat opetusta heidän kirjoituksistaan ja tuo muutos vaikuttaa lisäksi sellaisessa muodossa, johon heidän kirjallinen tuotantonsa ei päältä katsottuna tarjoa materiaalia. Kun jälkikäteen aloin ymmärtää mitä heidän kirjojensa magneetinomainen sanoma käsitteli havaitsin, että se mikä motivoi noita miehiä ei ollut pelkästään maallinen kunnia tai työtovereiden arvostus, vaan että he antautuivat täydestä sielustaan ja mielestään jollekin muulle ja tavoittivat ainutlaatuisen näköalapaikan, jossa mieli ei enää pystynyt tuottamaan heidän kaipaamaansa tietoa. He astuivat tuolloin innostuksen vaikutuskenttään, jossa heidän intuitionsa vahvistui ja he tiesivät, että oli olemassa jotain ajan, tilan ja aineen valtakuntien ulkopuolella - jotain paljon enemmän kuin fyysinen elämämme. He tiesivät sen. He eivät välttämättä kirjoittaneet siitä suoraan, koska he eivät olleet valmistautuneet toimimaan sillä tavalla, mutta he tunsivat sen ja heidän kirjoituksensa heijastivat sitä. Aloin toisin sanoen ymmärtää, että se, mikä motivoi noita miehiä ja monia muitakin, oli suuri hengellisyyden yläpuolelle kohoava ”näkymä”, joka tulee kaukaa persoonallisuuden ulkopuolelta. Jokainen meistä tuntee tällä hetkellä tavalla tai toisella vetovoimaa tuota samaa näkymää kohtaan. Se on enemmän kuin pelkkä visio. Se on uusi voima, joka lähestyy meidän käsityskykyämme ja on evoluutiomatkamme seuraava vaihe. Ihmiskunta kaipaa nyt tilaisuutta saada koskettaa tuota voimaa ja mahdollisuutta siirtää syrjään kaikki, mikä on suoran yhteyden tiellä. Suuri osa vaikeuksista liittyy siihen, että ei ole olemassa sanastoa, jonka avulla tuota uutta voimaa voitaisiin kuvailla; kysymys on kautta aikojen vaikuttaneesta, ikuisesta voimasta. Tällä hetkellä ja tässä kohdassa ihmiskunnan ”evoluutiokelloa” kaipaa syntymäänsä tuo uusi tarpeellinen sanasto ja keinot tavoittaa sellaista, joka kohoaa uskonnon ja perinteisen hengellisyyden yläpuolelle vieden meidät aidon ja alkuperäisen voimamme lähteelle. Me tarvitsemme kielen, joka ei salaa meiltä tietoa siitä, mitä olemme nyt tietoisesti ensi kertaa tavoittamassa niin, että voimme tunnistaa selvästi uudet arvot ihmislajimme teoissa. Tarvitsemme kielen, joka kuvailee selkeästi tuota tietoisuustasoa eikä enää kätke sitä mystiikan verhon taakse, vaan tarjoaa käyttöömme sen aidon voiman, joka liikuttaa Maa-planeettamme voimakenttiä. Toivon että tästä kirjasta on apua siihen. Puhun kirjassani ”viittä aistia käyttävästä” sekä ”moniaistillisesta” ihmisolennosta kuvaillakseni sitä, mihin olemme siirtymässä. Moniaistillinen ei ole parempi kuin viittä aistia käyttävä. Se on vain tarkoituksenmukaisempi ilmaisu tässä tilanteessa. Kun yksi ihmiskunnan kokemusjakso muuttuu toiseksi, esille astuu kehittyneempi ”järjestelmä”, joka vertailutilanteessa saattaa vaikuttaa vanhanaikaiselta, mutta maailmankaikkeuden näkökulmasta katsottuna vertaaminen ei tarkoita ”vähempiarvoista tai suurempiarvoista”. Kysymys on ainoastaan rajoitteesta ja mahdolli-suudesta. Moniaistillisen ihmisolennon kokemukset sisältävät vähemmän rajoitteita kuin viittä aistia käyttävän. Ne tarjoavat enemmän mahdollisuuksia kasvuun ja kehittymiseen ja auttavat meitä myös välttämään tarpeettomia vaikeuksia. Olen kirjassani koko ajan asettanut vastakkain viittä aistia käyttävän ihmisolennon kokemukset ja moniaistillisen ihmisolennon kokemukset, jotta voisitte nähdä niiden eroavuudet mahdollisimman selkeästi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että viittä aistia käyttävä evoluutiovaihe - se jonka nyt juuri olemme jättämässä - olisi kielteinen verrattuna siihen moniaistilliseen kokemuskenttään, johon juuri olemme siirtymässä. Kysymys on vain siitä, että tuo aiempi vaihe ei enää ole tarkoituksenmukainen aivan samalla tavoin kuin tapahtui silloin, kun sähkön keksiminen korvasi kynttilänvalon. Se ei tehnyt kynttilän voimasta millään tavoin merkityksetöntä. Kuka on asiantuntija ihmisolennon kokemuksissa? Meillä on käytettävissämme ainoastaan lahja jakaa käsityksiämme, jotka toivon mukaan auttavat toisia tällä fyysisen tason matkalla. Ihmisolennon kokemuksessa on kysymys liikkeestä, ajatuksesta ja muodosta ja joissakin tapauksista niihin liittyvistä kokeiluista. Parasta mitä me voimme tehdä on kommentoida noita liikkeitä, ajatuksia ja muotoja, mutta ne ovat silti hyvin arvokkaita jos ne voivat auttaa muita oppimaan lempeämmin, ajattelemaan selkeämmin ja muokkaamaan taiteilijoiden lailla elämäänsä uusilla, luovilla tavoilla. Elämme voimakkaan muutoksen aikaa. Siirrymme sen läpi helpommin, jos pystymme näkemään tien, jolla matkaamme, päämäärämme sekä sen mitä tiellämme liikkuu. Tarjoan kirjassani käyttöösi uuden ikkunan, jonka kautta voit tarkastella elämää, mutta en sano, että sinun välttämättä täytyy hyväksyä sitä mitä kerron. Viisauteen ja sydämeen kulkee monia teitä. Se on suurin rikkautemme ja tuottaa minulle kaikkein eniten iloa.\\"

  • Kirjailija: Gary Zukavin
  • Kirjan nimi: Sielun paikka
  • Kustantaja: Michael kirjat
  • Sivumäärä: 233
  • ISBN: 978-952-5231-43
  • Vuosi: 2001
  • Kieli: fin
  • Painos: 1.p.
  • Sidos: Nid
  • Kunto: Uusi