Akvinolainen Tuomas

Summa theologiae

Summa Theologiae Kirjat

Akvinolainen Tuomas

Summa theologiae

Normaalihinta €42,00

Käytetty hyväkuntoinen kirja. Ex libris.

Tuomas Akvinolainen (n. 1224-1274) oli keskiajan merkittävimpiä ajattelijoita. Summa theologiae on Tuomaan laajan tuotannon kulmakivi. Se tunnetaan kristillis-aristoteelisen ajattelun klassisena esityksenä ja yhtenä länsimaisen filosofian ja teologian historian merkkiteoksista. Tähän pääteokseensa Tuomas pyrki kokoamaan kaiken kristitylle oppineelle tarpeellisen tiedon tästä ja tuonpuoleisesta maailmasta sekä siitä, miten ihmisen tulee tuota tietoa ja älyään käyttää. Valikoimaan sisältyvät Tuomaan tieto-opin ja käytännöllisen filosofian ymmärtämisen kannalta keskeisimmät tekstit: miksi ja miten ihminen toimii, ja millaista on hyvä inhimillinen toiminta? Kirjoituksissa tarkastellaan muun muassa ihmisen sielullisia kykyjä, hänen lopullista päämääräänsä, inhimillisen teon teoriaa ja lain merkitystä ihmisen toimien ohjaajana. Suomennokseen sisältyy myös maineikas Jumalan olemassaolon todistus. ”Tietoon liittyy kaksi hyvää: yksi on itse tietämisessä, kun ihminen arvioi asiat totuudenmukaisesti ... mutta toinen on haluamisessa, kun ihminen haluaa käyttää älyään oikein johonkin erityiseen tarkoitukseen.” - Summa theologiae IIa IIae 166,2 ad 2

  • Kirjailija: Akvinolainen Tuomas
  • Kirjan nimi: Summa theologiae
  • Kustantaja: Gaudeamus
  • Sivumäärä: 670
  • ISBN: 951-662765-x
  • Vuosi: 2010
  • Kieli: fin
  • Sidos: Sid
  • Kunto: Käytetty